Pazarlama Nedir?

Pazarlama, potansiyel müşterileri veya ürün ve hizmetlerinizle ilgilenen müşterileri elde etme sürecidir. Bu tanımdaki anahtar kelime “süreç” tir; pazarlama, ürün veya hizmetlerinizi araştırmayı, tanıtmayı, satmayı ve dağıtmayı içerir.

Bu disiplin, pazar ve tüketici davranışları üzerine yoğunlaşmakta ve isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri çekmek, elde etmek ve elde tutmak (marka sadakatini aşılamak) amacıyla şirketlerin ticari yönetimini analiz etmektedir.  

Pazarlamanın Tanımı

“Pazarlama nedir?” Bu, birçok insanın sıkça sorduğu bir sorudur ve Pazarlamanın tam olarak ne olduğunu tanımlamanın birçok yolu vardır. 

Basit bir ifadeyle ve tek bir cümleyle özetlenebilir… 

“Pazarlama, bir işletme, ürün veya hizmetin temel özelliklerini ve faydalarını müşterilerine nasıl teşvik ettiği ve sonuçta müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak işletme için satış üreten bir süreçtir.”

Pazarlama, kuruluşunuzun başarısı için önemli bir bileşendir. Sunabileceğiniz harika bir ürün veya hizmetiniz olabilir ancak kimse bunu veya varlığını bilmiyorsa, satış potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için işletmenizin kapasitesini sınırlamış olursunuz. Pazarlama, işletmenizin müşteri ihtiyaçlarını, isteklerini ve memnuniyetlerini belirlemeye başlar. İşletmeniz için bir talep geliştirmek ve müşterinizin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı yöntemler kullanır. Ürün veya hizmetin tanıtımını, satışını ve insanlara ulaştırılmasını içerir. Ürününüzü veya hizmetinizi pazarlamanın çeşitli yolları vardır ve bunların başarılı bir pazarlama kampanyası yapmasını sağlayan doğru kombinasyon ve yürütme sürecidir.

Pazarlamanın Dört Aşaması

Şirketler, ürünlerinin veya hizmetlerinin satışa hazır olmasını sağlamak için pazarlamanın çeşitli aşamalarından geçmelidir.

 • Fikir: Pazarlama, bir ürün veya hizmet için bir fikir geliştirdiğinizde başlar. Bir ürünü veya hizmetleri başlatmadan önce, ne sattığınıza, kaç seçeneğiniz olduğuna ve bunların nasıl paketlenip tüketicilere sunulacağına karar vermelisiniz.
 • Araştırma ve test: Fikrinizi halka açmadan önce pazarlama araştırması ve testi yapmalısınız. Pazarlama departmanları, tüketici ilgisini ölçmek, ürün fikirlerini geliştirmek ve hangi fiyatın belirleneceğini belirlemek için genellikle yeni ürün konseptlerini odak grupları ve anketlerle test  eder. Rakiplerinizi araştırmak, markanızı mevcut bir pazarda konumlandırmak için en uygun fiyatı belirlemenize ve fikirler üretmenize yardımcı olabilir.
 • Reklamcılık: Araştırmanızda topladığınız bilgiler pazarlama stratejinizi tanımlamanıza  ve bir reklam kampanyası oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Kampanyalar, farklı medya biçimlerini, etkinlikleri, doğrudan reklamları, ücretli ortaklıkları, halkla ilişkiler ve daha fazlasını içerebilir. Bir reklam kampanyasına başlamadan önce, reklam kampanyasının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için kullanabileceğiniz somut ölçütler belirleyin.
 • Satış: Müşterilere nerede ve nasıl satış yapmayı planladığınızı belirleyin. Örneğin, tüketici ürünleri şirketleri daha sonra perakendecilere satış yapan toptancılara satış yapmaktadır. Sanayi pazarında, satın alma süreci daha uzundur ve daha fazla karar vericiyi içerir. Yerel, ulusal ve hatta uluslararası satış yapabilirsiniz ve bazı şirketler yalnızca ürünlerini veya hizmetlerini çevrim içi olarak satabilir. Dağıtım ve satış kanallarınız, ürünlerinizi kimin satın aldığını ve nasıl satın aldıklarını etkiler.

Pazarlama Türleri

Pazarlama kabaca çevrimdışı ve çevrimiçi veya dijital yöntemlere ayrılabilir. Çevrimdışı pazarlama; basılı, radyo ve televizyon pazarlamasında “geleneksel” reklamların yanı sıra fuarlar ve konferanslar gibi etkinliklere katılmayı içerir. Ayrıca ağızdan ağıza pazarlama da içerebilir.

Çoğu işletme, çevrim içi ve çevrimdışı pazarlama yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanacaktır. Ancak bu günlerde denge çevrim içi pazarlamaya yöneliyor. Bunun nedeni, tüketicilerin giderek daha fazla çevrim içi vakit geçirmeleri ve dijital pazarlamanın hız, verimlilik ve yatırım getirisi açısından çeşitli avantajlar sunmasıdır.

Bugünün işletmeleri için kullanılabilen farklı çevrim içi pazarlama türlerinden bazılarına bakalım:

 • Dijital Pazarlama: Dijital pazarlama,  yalnızca dijital ortamda bir strateji geliştirmeye odaklanan pazarlama disiplini .
 • Doğrudan Pazarlama: Doğrudan pazarlama, belirli bir kitlenin bir sonucu tetiklemeyi amaçlayan doğrudan ve iki yönlü iletişime dayalı bir kampanya türüdür.
 • E-posta Pazarlama: E-posta Pazarlama , dönüş açısından en karlı ve etkili tekniklerden biridir. Doğal olarak, kitlenize e-posta göndermekten oluşur, bu nedenle segmentlerinizi de iyi tanımladığınızdan emin olun.
 • Mobil Pazarlama: Mobil Pazarlama, yalnızca mobil platformlara (yani akıllı telefonlar ve tabletler) odaklanan tüm pazarlama kampanyalarını ve eylemlerini bir araya getiren geniş bir kavramdır.
 • Viral Pazarlama : Bir şirketin viral hale gelmesi her şirketin hayalidir. Viral Pazarlama bir virüs gibidir; çılgınca bir kişiden diğerine yayılır ve inanılmaz uzağa gidebilir.
 • Performans Pazarlaması: Performans Pazarlaması, reklam verenlere yalnızca elde edilen sonuçlar için ödeme yapmak zorunda olduklarını garanti eden çeşitli pazarlama yöntem ve tekniklerini uygulayan bir metodolojidir.
 • İçerik pazarlaması: Marka bilinirliği oluşturmak ve müşterilerle ilişkileri geliştirmek için içeriği farklı şekillerde yayınlamak. İçerik pazarlaması genellikle bir tür dijital pazarlama olarak düşünülür, ancak çevrimdışı da gerçekleşebilir. İçerik pazarlamasına örnek olarak bloglar, sosyal medyadaki yayınlar, infographics ve video gösterilebilir.
 • Sosyal medya pazarlaması: Mevcut müşterilerle ilişkiler kurmak ve dijital kulaktan kulağa yayılarak daha geniş bir kitleye ulaşmak için Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları kullanmak.
 • Influencer marketing: Ürününüzü veya hizmetinizi tanıtmak için yüksek profilli bireyler ve sosyal ağ kanallarında çok sayıda takipçi kullanın.

Pazarlama Karması

En temel düzeyde pazarlama, bir şirketin ürün ve hizmetlerini bu ürünlere erişmek isteyen müşterilerle eşleştirmeyi amaçlar. Ürünlerin müşterilerle eşleştirilmesi sonuçta karlılık sağlar.

Ürün, fiyat, yer ve tanıtım , pazarlamanın dört noktasıdır.

Pazarlama Karması yani Pazarlamanın 4P’si, bir şirketin bir ürün veya hizmeti pazarlamak için ihtiyaç duyduğu temel karışımı oluşturur. Neil Borden, pazarlama karması fikrini ve 1950’lerde Pazarlamanın 4P’si (DÖRT P) kavramını popülerleştirdi  .

Ürün

Ürün, işletmenin müşterilere sunmayı planladığı bir öğeyi veya öğeleri ifade eder. Ürün, piyasada bir eksiklik ya da halihazırda mevcut olan daha fazla miktarda ürün için tüketici talebini karşılamaya çalışmalıdır. Uygun bir kampanya hazırlayabilmeleri için pazarlamacıların hangi ürünün satıldığını, rakiplerinden nasıl öne çıktığını, ürünün ikincil bir ürünle veya ürün grubuyla eşleştirilip eşleştirilemeyeceğini ve pazarda yedek ürünler olup olmadığını anlamaları gerekir.

Fiyat

Fiyat, şirketin ürünü ne kadar satacağı anlamına gelir. Bir fiyat belirlerken, şirketler birim maliyet fiyatını, pazarlama maliyetlerini ve dağıtım giderlerini dikkate almalıdır. Şirketler ayrıca piyasada rakip ürünlerin fiyatını ve teklif ettikleri fiyat noktalarının tüketiciler için makul bir alternatifi temsil etmek için yeterli olup olmadığını da göz önünde bulundurmalıdır.

Yer

Yer, ürünün dağıtımını ifade eder. Önemli hususlar, şirketin ürünü fiziksel bir mağazadan mı, çevrim içi mi, yoksa her iki dağıtım kanalından mı satacağını içerir. Bir mağazada satıldığında, ne tür bir fiziksel ürün yerleşimi elde eder? Çevrim içi satıldığında, ne tür dijital ürün yerleşimi alıyor?

Tanıtım

Promosyon, entegre pazarlama iletişimi kampanyasıdır. Promosyon, reklam, satış, satış promosyonları, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk ve gerilla pazarlaması gibi çeşitli etkinlikleri içerir .

Promosyonlar, ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak değişir. Pazarlamacılar, tüketicilerin bir ürünün fiyatını ve dağıtımını kalitesiyle ilişkilendirdiğini anlar ve genel pazarlama stratejisini tasarlarken bunu dikkate alırlar.

DİPNOT!

2017 itibariyle tüketicilerin yaklaşık %62’si her ay çevrim içi ürün satın alıyor. Uzmanlar, ABD’deki çevrimi çi satışların 2019’da 587 milyar dolardan 2023 yılına kadar 735 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyor .

Bu istatistikler göz önüne alındığında, çevrim içi pazarlama, tam bir pazarlama stratejisinin kritik bir unsurudur. Pazarlamacılar için hem web sitesinde hem de mobil cihaz uygulamalarında ve İnternet forumlarında sosyal medya ve dijital reklamcılık gibi çevrim içi araçları kullanmak hayati önem taşımaktadır. Çevrim içi olarak satın alınan ürünler için uygun bir dağıtım kanalı düşünmek de önemli bir adımdır.

Pazarlama ve Reklamcılık Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Her şeyden önce, reklamcılığın pazarlamanın bir bileşeni olduğunu belirtmek önemlidir. Pazarlama, pazar için bir ürün hazırlamak anlamına gelir. Reklamcılık, ürün ve hizmetinizi bir kitleye veya pazara tanıtır. Reklam, pazarlamanın özel bir adımıdır. Reklam, markayı en iyi şekilde iletmek için pazarlama stratejileri tarafından toplanan verileri ve araştırmaları kullanır.

Pazarlama daha kontrollü ve daha geniş kapsamlı bir süreçken, reklam marka iletişimine özgüdür. Bir bakıma, pazarlama hem araştırma hem de uygulama, reklam ise doğrudan bir uygulamadır. Pazarlama, tüketici davranışı ve pazarlama araştırmasını, reklamcılık ise tasarım ve multimedya üretimi gibi yaratıcı çabaları içerir.

Pazarlama Yaşam Döngüsü

Reklam veya tanıtım, pazarlama planınızın yalnızca bir bileşenidir. Pazarlama süreci ürününüzün fikri ile başlar ve bu ürün satın alan bir tüketicinin eline geçene kadar devam eder. Bir müşteri bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra bile, pazarlamanız sona ermemelidir. Reklamlarınızın bir kısmı, müşterilerin kalmasını ve bağlılığını artırmasını sağlamak için mevcut müşterileri hedeflemelidir.

İstanbul Üniversitesi-İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mezunu /Dijitalyolcu.com'un Kurucusu Dijital Pazarlama & Sosyal Medya & İçerik Editörlüğü konularında deneyimli. En büyük ilk zevki okumak ikincisi ise yazmak. Dijital Pazarlama alanında kendini geliştiriyor ayrıca bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktan mutlu oluyor.
Yazı oluşturuldu 56

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön